Dla wielu osób, którym została zalecona psychoterapia jako forma leczenia lub które same rozważają możliwość podjęcia takiej terapii, pierwsze sp...