Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą

paint-splatter-312092_1280Dla wielu osób, którym została zalecona psychoterapia jako forma leczenia lub które same rozważają możliwość podjęcia takiej terapii, pierwsze spotkanie z psychoterapeutą wydaje się trudnym przeżyciem i budzi w nich poczucie lęku. Tymczasem pacjent/klient, zgłaszający się pierwszy raz do psychoterapeuty, nie musi od razu decydować, czy chce uczestniczyć w terapii prowadzonej przez tego akurat specjalistę.

Pierwsza wizyta u psychoterapeuty to konsultacja, która nie oznacza jeszcze rozpoczęcia terapii. Na pierwszym spotkaniu terapeuta i klient mają możliwość sprawdzenia, czy chcą i mogą razem pracować. Ważne jest pierwsze wrażenie, jakie psychoterapeuta robi na kliencie i uczucia, jakie wywołuje perspektywa pracy z nim. Profesjonalny i zaangażowany psychoterapeuta powinien zrozumieć, czego klient oczekuje od psychoterapii i złożyć mu konkretną ofertę. Może być to psychoterapia w jego gabinecie, kolejna konsultacja u niego lub innego terapeuty albo u psychiatry, ewentualnie inna forma pomocy.

Podczas pierwszych spotkań z psychoterapeutą klient może zauważyć, czy terapeuta jest nastawiony na empatyczną relację z drugim człowiekiem. Takie podejście wyróżnia zespół Ośrodka Psychoterapii W RELACJI w Warszawie. Podczas sesji terapeutycznych klient wspólnie z psychoterapeutą w Warszawie poszukuje znaczeń, zrozumienia i akceptacji, co daje szansę na zrozumienie siebie i rozwój, a także na lepsze radzenie sobie z kryzysami i trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi.

U podstaw pracy psychoterapeuty w Warszawie leży przekonanie, że relacja może stać się siłą, która wspiera człowieka, buduje i pomaga mu lepiej funkcjonować. Takie podejście do klienta pozwala na pozytywny odbiór psychoterapeuty już podczas pierwszego spotkania z nim i podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii u niego, jednak ostateczna decyzja zawsze należy do klienta.